Scoala Bragadiru

"Adaptarea copiilor la regimul prescolar"
Proiect de parteneriat intre scoala si gradinita

PARTENERI:

 • Școala cu clasele I-VIII, BRAGADIRU – Invățătoare:
 • Grădinița “PITICII NOSTRI” - Educatoare: IONITA ALINAARGUMENT:
Copilul este un mic univers, iar creșterea și devenirea lui ca adult reprezintă un drum lung și sinuos, plin de urcușuri și coborâșuri, al cărui aspect central îl reprezintă personalitatea, in toate aspectele ei.
Pasul către școlaritate reprezintă un prag ce implică o serie de aspecte psihologice specifice adaptării școlare, iar acest lucru imprimă o direcție generală a întregii perioade pe care copilul o va petrece în școală.
Frecventarea grădiniței de către copil alături de crearea unei imagini pozitive a școlii în ochii micului om, au un rol important în adaptarea cu succes a copilului în școală. Copilul trebuie învățat că școala nu este o modalitate de constrângere, de încetare a jocului, de îngrădire a activităților libere din cadrul grădiniței ci reprezintă o continuare absolut normală a activității copilului, care este în continuă evoluție, fiind capabil să realizeze jocuri mult mai complexe decât cele din grădiniță.

Pentru a înlesni cu mai multă ușurință adaptarea optimă a copilului în școală, se dorește să se mențină o strânsă legătură între școală și grădiniță, două instituții asemănătoare și deosebite, în același timp, scop operaționalizat prin efectuarea de vizite, de colaborări, de schimburi de experiență, ce pun preșcolarii în legătură directă atât cu școlarii cât mai ales cu învățătorul.

SCOPUL PROIECTULUI:

Familiarizarea copiilor cu specificul activităților desfășurate în cadrul clasei de elevi, în vederea unei adaptări optime la regimul școlar. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 • Antrenarea școlarilor și preșcolarilor în desfășurarea unor activități comune. 
 • Asimilarea de către preșcolari a unor reguli de conduită individuală și colectivă.
 • Stimularea creativității și inițiativei copiilor prin jocurile didactice propuse.
 • Consolidarea deprinderilor de comportare civilizată.
 • Conștientizarea rolului noului adult – învățătorul.
 • Dezvoltarea unor emoții și sentimente pozitive ce pot favoriza activitățile de învățare viitoare.
 • Dezvoltarea unor abilități de a lucra în echipă.


GRUP ȚINTĂ:

 • Beneficiari direcți: elevii clasei a a de la Școala cu clasele I- VIII, Bragadiru și grupele de prescolari din Grădinița “Piticii nostri”
 • Beneficiari indirecți: părinții copiilor.

REZULTATE AȘTEPTATE:

 • Responsabilizarea părinților preșcolarilor în vederea integrării cu succes îm clasa I.
 • Stimularea motivației copiilor și participarea lor activă și responsabilă la activitățile comune desfășurate.
 • Cunoașterea de către copii a învățătoarei, precum și a școlii în care vor învăța.
 • Formarea unor abilități de lucru în echipă.
 • Îmbogățirea cunoștințelor copiilor prin implicarea lor în diversele activități comune.


RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE:

 • Reviste
 • Aparat foto
 • Autofinanțare
 • Contributii ale părinților.


RESURSE TEMPORALE:

 • Noiembrie 2011 – Iunie 2012

RESURSE SPAȚIALE:

 • Sala de clasă de la școală și de la grădiniță
 • Curtea școlii
 • Curtea grădiniței

RESURSE INFORMAȚIONALE:

 • Reviste
 • Cd-uri, Dvd-uri

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR

1. “Lansarea proiectului” – activitate de informare și lansare a proiectului – Noiembrie 2011
2. “Astăzi s-a născut Hristos!” - serbare de Crăciun – activitate extracurriculară – interpretare de colinde, cântece de iarnă, scenete, sorcova, plugușorul, confecționare de materiale specifice sărbătorilor de iarnă- Decembrie 2011
3. “Voi fi și eu școlar!” – activitate extracurriculară – vizitarea școlarilor în timpul activităților instructiv-educative, realizarea unor jocuri didactice în grup- Ianuarie 2012
4. “Iarnă să te duci cu bine!” – activitate extracurriculară – realizarea unor jocuri specifice anotimpului de iarnă – La săniuș, Să facem un om de zăpadă, Ne îmbulgărim – Februarie 2012
5. “Scumpa mamă, te iubesc!” – activitate extracurriculară – 8 Martie- momente artistice închinate zilei mamei, audiții muzicale, confecționare de felicitări- Martie 2012
6. “A venit primăvara!” – activitate extracurriculară- încondeierea ouălor cu ocazia sărbătorilor pascale- Aprilie 2012
7. “Desenăm și învățăm!” – activitate extracurriculară - desen pe asfalt cu temă dată, concurs de cultură generală – Mai 2012
8. “E ziua ta!” – 1 Iunie – activitate extracurriculară – desene, audiții muzicale, interpretare de cântece, recitare de poezii, bal mascat- concurs de costume- Iunie 2012
9. “La sfârșit de an școlar!” – activitate extracurriculară – participarea elevilor la serbarea preșcolarilor – Iunie 2012

EVALUAREA PROIECTULUI:

 • Observarea sistematică a copiilor.
 • Expoziții cu desenele și materialele realizate de către copii.
 • Album cu fotografiile realizate pe parcursul desfășurării activităților.
 • Discuții cu partenerii de proiect care au contribuit la activitățile desfășurate.

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE:

 • Expoziții cu materialele rezultate în urma desfășurării activităților prevăzute în proiect.
 • Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice ale învățătorilor și educatoarelor.

PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat astăzi, .......................... între Gradinita “Piticii Nostri”, reprezentată prin doamna educatoare Ionita Alina și “Școala NR 1, Bragadiru”, reprezentată prin doamna învățătoare

Prezentul acord are ca obiectiv crearea unui climat de colaborare în cadrul proiectului educațional ,, ADAPTAREA COPIILOR LA REGIMUL ȘCOLAR,, parteneriat care să conducă la realizarea obiectivelor propuse.

În acest sens se vor desfășura activitățile stabilite în proiect, timp de 9 luni, urmărind realizarea obiectivelor, evaluarea finală, rezultatele fiind stabilite odata cu incheierea actiunilor stabilite in parteneriat. 
Gradinita “Piticii nostri”
 Director: Ed . Ionita Alina